Gå til indhold

Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

Ankestyrelsen udgiver som noget nyt Børnesagsbarometret, som er en årlig tilbagevendende undersøgelse. Her ser vi på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Børnesagsbarometret ser på sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52, det vil sige støtte af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for områderne:

  • faglig udredning
  • inddragelse
  • valg af relevant indsats
  • opfølgning

Derudover vil der hvert år være fokus på et udvalgt tema. Det første år er temaet underretninger til kommunen om, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Den første rapport fra Børnesagsbarometret er netop offentliggjort.

Rapporten viser blandt andet, at kommunerne:

  • lever op til reglerne om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse i 69 procent af de sager, vi har gennemgået
  • har overholdt reglerne om børnesamtalen forud for afgørelsen i 56 procent af sagerne
  • i 77 procent af sagerne har udarbejdet en handleplan for foranstaltningen, som angiver den nødvendige indsats – eller har haft en lovlig grund til ikke at udarbejde planen
  • i 44 procent af sagerne har opfyldt kravene til opfølgning inden for de første tre måneder efter at have iværksat en foranstaltning
  • i 87 procent af de underretninger, vi har set på, inden for 24 timer har foretaget en vurdering af, om der var behov for at iværksætte akutte foranstaltninger, sådan som loven foreskriver
  • har reageret i 100 procent af de tilfælde, hvor de ved 24-timers vurderingen har konkluderet, at barnet havde behov for akut hjælp

Hent rapporten

Billede af Børesagsbarometret

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring