Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for visitation til behandling for stofmisbrug, med særligt fokus på døgnbehandling. Vi har også undersøgt, hvilket indhold der er i de behandlingstilbud, som kommunerne visiterer til.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, baserer visitationen til behandling for stofmisbrug på en individuel vurdering af, hvad den enkelte borger har brug for. Behandlingen består derfor som udgangspunkt ikke af faste pakker, men er sammensat af elementer, der imødekommer den enkelte borgers problematikker og ressourcer.

  • kommunerne understreger vigtigheden af at understøtte behandling af stofmisbrug med en helhedsorienteret indsats, eksempelvis gennem et tættere samarbejde med psykiatrien.

  • kommunerne visiterer i begrænset omfang til døgnbehandling. Kommunerne peger desuden på, at døgnbehandling ikke bør stå alene. De ser døgnbehandling som et potentielt meningsfuldt element i en samlet behandlingsindsats, hvor det indgår i kombination med ambulante tilbud.

  • alle de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, tilbyder tilbagefaldsforløb efter endt behandling, for at forebygge tilbagefald.

Undersøgelsen er baseret på interview med ledere, sagsbehandlere, behandlere og andre relevante fagpersoner i fem kommuner og interview med ledere og medarbejdere i tre behandlingstilbud. 

Undersøgelsen er bestilt af Børne- og Socialministeriet.

Hent hele undersøgelsen her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring