Gå til indhold

Visitation til længerevarende botilbud – en undersøgelse

Ankestyrelsen har interviewet fire kommuner for at få et indblik i deres praksis og erfaringer med botilbud til borgere med funktionsnedsættelser.

Socialtilsynet påpegede i 2016, at en del botilbud var oprettet efter ét regelsæt, mens beboerne var visiteret efter et andet. Det fik Børne- og Socialministeriet til at bede Ankestyrelsen undersøge praksis og erfaringer.

Overordnet handler undersøgelsen om to typer længerevarende botilbud; nemlig tilbud efter § 108 i serviceloven og § 105 i almenboligloven.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de fleste borgere bliver visiteret til tilbud efter § 105. Det er den type botilbud, de interviewede kommuner har flest af, og de vurderer, at mange borgeres behov kan imødekommes her. Udbuddet af botilbud hænger især sammen med, at kommunerne modtager statsstøtte til at opføre botilbud efter § 105. Det har også betydning, hvilke typer af botilbud kommunerne i sin tid overtog fra amterne.

Interviewene med de fire kommuner giver ikke nødvendigvis et repræsentativt billede, og undersøgelsen er ikke en juridisk vurdering af kommunernes praksis.

Ankestyrelsens undersøgelse af fire kommuners visitation til længerevarende botilbud

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring