Gå til indhold

Er en blodsukkermåler et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel?

En ny principafgørelse slår fast, at kommunerne i sager om en blodsukkermåler skal se på, om måleren hører under sundhedslovgivningen som et behandlingsredskab. Hvis ikke skal kommunen vurdere, om borgeren kan få bevilget måleren som et hjælpemiddel efter serviceloven.

Når en borger med nedsat funktionsevne søger om hjælp til måling af blodsukker, skal kommunen først sikre sig, om støtten til produktet skal ske efter sundhedslovgivningen. I de tilfælde vil der være tale om et behandlingsredskab.

Hvis borgeren ikke kan få bevilget blodsukkermåleren efter reglerne på sundhedsområdet, skal kommunen vurdere, om borgeren kan få tilskud ifølge serviceloven. I de tilfælde vil blodsukkermåleren blive betragtet som et hjælpemiddel.

Ny principafgørelse

Det slår Ankestyrelsen fast i en ny principafgørelse, der forholder sig til spørgsmålet om behandlingsredskaber og hjælpemidler. Der er to forskellige lovgivninger i spil, og kommunerne skal altså forholde sig til dem i en bestemt rækkefølge i vurderingen af hjælp til borgere.

Principafgørelsen handler om produktet Freestyle Libre, der er et glukosemålingssystem.

Ankestyrelsen har spurgt Sundheds- og Ældreministeriet undervejs i den principielle behandling af sagen.

Se principafgørelse 30-17

Læs mere om principafgørelser

Se spørgsmål og svar fra Sundheds- og Ældreministeriet

Første spørgsmål til ministeriet

Ekstra spørgsmål til ministeriet

Ministeriets svar til Ankestyrelsen 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring