Gå til indhold

Kommunerne er godt i gang med implementering af Overgrebspakken

Kommunerne er godt på vej til at få styr på, hvordan de håndterer og følger op på underretninger om overgreb på børn og unge. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen.

I oktober 2013 trådte Overgrebspakken i kraft. Målet er at sikre en tidlig indsats over for børn og unge, der udsættes for overgreb, og det blev besluttet at følge kommunernes indsats på området tæt.

Ankestyrelsen har derfor gennemført en undersøgelse af indsatsen i kommunerne med fokus på de lovændringer, som blev vedtaget som del af Overgrebspakken.

Undersøgelsen viser blandt andet, at tre ud af fire kommuner har positive erfaringer med kravet om at reagere på en underretning indenfor 24 timer.

De positive erfaringer gælder også kravet om at foretage en genvurdering i sager, hvor der er givet en foranstaltning, og hvor der bliver modtaget en underretning om overgreb. Flere kommuner beskriver dog også udfordringer med at finde ressourcer til at leve op til disse krav.

Akutvurdering i hovedparten af sagerne

Ankestyrelsens undersøgelse indeholder også en gennemgang af sager.

Den viser, at kommunerne i hovedparten af sagerne har foretaget en akutvurdering indenfor 24 timer. Når det gælder kravet om genvurdering, har kommunerne i to tredjedele af sagerne, hvor det er relevant, foretaget en genvurdering.

Et af målene med Overgrebspakken er også et bedre samarbejde mellem myndighederne i sager om mistanke om overgreb mod et barn eller en ung.

Undersøgelsen viser, at næsten alle kommuner har anvendt det børnehus, som kommunen er tilknyttet, og at 80 procent af kommunerne oplever, at overgrebspakken har forbedret kommunens samarbejde med politiet.

Vanskeligt ved at efterleve alle lovændringer

Gennemgangen af sagerne viser dog også, at en del kommuner kan have vanskeligt ved at efterleve samtlige lovændringer fra Overgrebspakken i alle sager.

Ankestyrelsen har i undersøgelsen gennemgået 103 sager fra 25 kommuner, gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner og foretaget uddybende interviews med fire kommuner.

Anbefalinger til kommunerne 

Som en del af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med nogle anbefalinger til kommunerne.

De er blandt andet:

  • Kommunen skal huske at behandle en underretning i løbet af 24 timer fra det tidspunkt, kommunen første gang får kendskab til underretningens indhold – uanset, at underretningen modtages mundtligt eller skriftligt
  • Kommunen skal være ekstra opmærksom på at lave en børnefaglig undersøgelse i sager med en underretning om mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Sager om viden eller mistanke om overgreb vil som udgangspunkt ikke være omfattet af målgruppen for serviceloven § 11.
  • Kommunen skal benytte børnehusets bistand til den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant at inddrage og samarbejde med politiet eller sundhedsvæsenet.

Læs alle resultater og anbefalinger i Ankestyrelsens undersøgelse. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring