Gå til indhold

Flere tilfredsstillende kommunale revisionsberetninger i 2013

Ankestyrelsens gennemgang af kommunernes revisionsberetninger viser, at flere er tilfredsstillende, og færre har bemærkninger fra revisor i 2013 end året før.

Flere beretninger fra kommunernes revisorer er ”tilfredsstillende” eller ”ikke helt tilfredsstillende” i 2013 end året før. Det viser Ankestyrelsens evaluering af kommunernes revision for regnskabsåret 2013.

Ankestyrelsen har gennemgået revisionsberetningerne fra alle landets kommuner. Gennemgangen gælder regnskabsåret 2013 og ydelser og tilskud fra det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

Ankestyrelsen har vurderet, at 64 beretninger var ”tilfredsstillende” eller ”ikke helt tilfredsstillende”. Det er en stigning i forhold til regnskabsåret 2012. Dengang var det 56 kommuner, der fik den vurdering.

Gennemgangen viser også, at der var færre bemærkninger fra revisor i beretningerne i 2013. I 37 beretninger var der revionsbemærkninger og ingen forbehold, mens der i regnskabsåret 2012 var 41 beretninger med bemærkning fra revisor og også forbehold.

Læs Ankestyrelsens evaluering.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring