Gå til indhold

Kommunerne følger reglerne i de fleste sager om nej til kontanthjælp pga. formue

Kommunerne følger reglerne i langt de fleste sager, hvor borgere har formue og derfor får nej til at modtage kontanthjælp. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Ni ud af 10 gange kommer kommunerne frem til den rigtige afgørelse, når en borger med formue får afslag på kontanthjælp. Det viser undersøgelsen ”Kontanthjælp og formue” fra Ankestyrelsen.

Styrelsen har set på 130 sager fra 14 kommuner om afslag på kontanthjælp. Alle sagerne handler om, at borgeren har fået nej til kontanthjælp, fordi hun eller han har formue.

I 116 af de 130 sager følger kommunerne loven og Ankestyrelsens praksis. Det svarer til 89 procent af sagerne.

Efter loven må en borger ikke have formue og samtidig få kontanthjælp. Borgeren må dog have et beløb op til 10.000 kroner. Der findes også flere andre undtagelser fra reglen. Det vil altid være en konkret vurdering, om borgeren har for stor formue.

Nogle sager ville være ændret

Af de 130 sager ville Ankestyrelsen have ændret eller sendt 14 af dem tilbage til ny behandling, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen. I nogle af sagerne har kommunerne glemt at se på, om borgerne er i en situation, hvor formue ikke skal have betydning for retten til at få kontanthjælp.

Ankechef Pernille Fejfer er tilfreds med, at kommunerne er gode til at overholde reglerne. Hun peger alligevel på, at der bliver begået fejl. Især når det gælder vurderingen af, om formue ikke skal have betydning for kontanthjælp.

”Vi har ved gennemgangen af sagerne set, at kommunerne laver forkerte vurderinger af formuens størrelse. Kommunerne glemmer, at der findes undtagelser fra reglerne om formue,” siger hun.

Rapporten ”Kontanthjælp og formue” kommer også med en række anbefalinger til landets kommuner. De skal blandt andet være bedre til at indhente oplysninger om sagerne.

Læs mere om anbefalingerne i rapporten.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring