Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev 2018

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2018

14/03 2018

Læs om fast track-ordning, genvurdering, længerevarende udlandsophold, tabt arbejdsfortjeneste, botilbud og adoption uden samtykke.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2018

18/04 2018

Læs om fertilitetsbehandling og refusion, anbringelser, magtanvendelse, statistik og tilbagebetaling.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2018

08/06 2018

Læs om feriegodtgørelse, socialpædagogisk støtte, erfaringer med socialtilsynet, beregning af tabt arbejdsfortjeneste, kommunale lokaler og årsopgørelse.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2018

12/09 2018

Læs uddybende artikler om Ankestyrelsens sagsområder.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2018

19/10 2018

Læs om hjemløse, aktindsigt i tilsynet, kommunale fællesskaber, adoption uden samtykke, effektivt tilsyn, hjemviste sager og klagevejledninger.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2018

13/12 2018

Læs om sygedagpenge, medvirken til sagens oplysning, inhabilitet, kommunal uenighed, kommuners reklamer og sponsoraftaler, adoptionsrådgivning og nyt kursuskatalog.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring