Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Nyheder
Nyhedsbrev
Ligebehandlingsnævnet | 11.02.2019
Ligebehandlingsnævnet har fået et nyt medlem
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2019
Ligebehandlingsnævnet | 11.02.2019
Ligebehandlingsnævnet har i januar afgjort 10 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.