Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Hvis du bliver forskelsbehandlet kan Ligebehandlingsnævnet hjælpe - primært inden for arbejdsmarkedet og i nogle tilfælde også uden for arbejdsmarkedet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2017
Ligebehandlingsnævnet | 22.03.2017
I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev januar 2017 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i januar.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingnævnet december og november 2016
Ligebehandlingsnævnet | 01.03.2017
I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i november og december.
Flere nyheder