Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.
  • resuméer af nogle af nævnes afgørelser i løbet af 2017
  • artikler med fokus på emner fra året
  • om domme fra EU-Domstolen fra foråret 2017 om islamisk hovedtørklæde og begrebet ”etnisk oprindelse”
  • om Højesteretsdomme fra 2017, hvor hovedspørgsmålet var, om to kvinders tilstande var omfattet af handicapbegrebet.
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2018
12.06.2018
Ligebehandlingsnævnet har i maj 2018 afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Ny lov om forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet
11.06.2018
Fra den 1. juli 2018 kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.