Gå til indhold

Ligebehandlingsnævnet j.nr. 2017-6810-18171 - Højesteretsdom af 18. juni 2021, handicaptilgængelig.pdf

Sidst opdateret 11.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring