Udgivelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet udgiver årsberetninger, faglige artikler og undersøgelser samt pjecer

Årsberetninger offentliggøres i august måned og indeholder oplysninger om 

• Antal oprettede og afgjorte sager
• Omgørelsesprocent (hvor mange afgørelser ændres)
• Sager om røgfri miljøer
• Udvalgte emner
• Udvalgte afgørelser

Nyhedsbreve udsendes til abonnenter efter hvert nævnsmøde. Nyhedsbrevene kan ses på nævnets hjemmeside. 

Nyhedsbreve med faglige artikler og undersøgelser udsendes løbende og handler om emner af bred interesse.

En pjece, der fortæller, hvordan AMK behandler en sag, "Sagen fra Arbejdstilsynet".

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/10 2019

Sidst opdateret 01/10 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk