Ligebehandlingsnævnet

Resuméer af afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i 2012
Bliver du forskelsbehandlet?
Bliver du forskelsbehandlet?
Information til klager om sagens behandling
Information til klager om sagens behandling
Information til indklagede om sagens behandling
Information til indklagede om sagens behandling
Vinderartikel EU's journalistpris
Vinderartikel EU's journalistpris
Østre Landsrets dom af 10. maj 2010
Østre Landsrets dom af 10. maj 2010
Resuméer til årsberetning 2013
Her kan du læse resuméerne af alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser i 2013.
Resuméer af afgørelser truffet i Ligebehandlingsnævnet i 2014
Ligebehandlingsnævnets resuméer 2014
Bilag til årsberetning 2015
Resuméer af afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i 2015
Fuldmagtsblanket (pdf)
Fuldmagtsblanket (pdf)
Bilag til årsberetning 2016
Udtalelse fra FN’s Racediskriminationskomité
Udtalelse fra FN’s Racediskriminationskomité
Artikler om godtgørelse fra Ligebehandlingsnævnets årsberetninger
Artikler om godtgørelse fra Ligebehandlingsnævnets årsberetninger
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2014-6810-31902 – Østre Landsret – Dom af 28. oktober 2016
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2014-6810-08344 – Retten i Svendborg – Dom af 4. april 2016
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2013-6810-06526 og j.nr. 2013-6810-06525 – Retten i Aarhus – Dom af 22. juni 2016
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2013-6810-17601 og j.nr. 2013-6810-17605 – Østre Landsret – Dom af . 3. april 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2013-6810-40262 – Østre Landsret – Dom af 6. april 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2014-6810-24631 – Retten i Glostrup – Dom af 6. april 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2015-6811-41916, j.nr. 2015-6811-41921, j.nr. 2015-6811-41931 og j.nr. 2015-6811-41934 – Retten i Odense – Dom af 12. april 2017
Ligebehandlingsnævnet j.nr. 2015-6810-45640 – Retten i Herning – Dom af 29. maj 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2014-6810-67111 – Retten i Aarhus – Dom af 6. juni 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2015-6810-19566 – Retten på Frederiksberg – Dom af 14. december 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2016-6810-11217 – Retten i Svendborg – Dom af 20. juni 2018
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2015-6811-41916 – Østre Landsret – Dom af 17. september 2018
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2017-6810-34882 – Retten i Lyngby – Dom af 21. december 2018
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2016-6810-19532 – Retten i Glostrup – Dom af 5. februar 2019
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2017-6810-14144 – Retten i Helsingør – Dom af 11. marts 2019
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2017-6810-34888 – Københavns byret – Dom af 4. april 2019
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 18-8213 – Retten i Holstebro – Dom af 12. april 2019
Ligebehandlingsnævnet j.nr. 2016-6810-09659 – Vestre Landsret – Dom af 13. maj 2019
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2017-6810-21984 – Retten i Lyngby – Dom af 20. februar 2019
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2500169-09 - EU-Domstolen - Dom af 6. april 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2500169-09 - Vestre Landsret - Dom af 30. juni 2017
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2016-6810-35856 - Retten i Holstebro - Dom af 23. marts 2018
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2017-6810-43025 - Retten i Randers - Dom af 24. september 2019
Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2016-6810-66100 – Retten i Kolding – Dom af 11. juni 2019
Sidst opdateret 28.10.2019