Ligebehandlingsnævnet

Resuméer af afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i 2012
Bliver du forskelsbehandlet?
Bliver du forskelsbehandlet?
Information til klager om sagens behandling
Information til klager om sagens behandling
Information til indklagede om sagens behandling
Information til indklagede om sagens behandling
Vinderartikel EU's journalistpris
Vinderartikel EU's journalistpris
Østre Landsrets dom af 10. maj 2010
Østre Landsrets dom af 10. maj 2010
Resuméer til årsberetning 2013
Her kan du læse resuméerne af alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser i 2013.
Resuméer af afgørelser truffet i Ligebehandlingsnævnet i 2014
Ligebehandlingsnævnets resuméer 2014
Bilag til årsberetning 2015
Resuméer af afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i 2015
Fuldmagtsblanket (pdf)
Fuldmagtsblanket (pdf)
Bilag til årsberetning 2016
Sidst opdateret 14.12.2017