Klagenævnet for specialundervisning

Klagenævnet for specialundervisning
Forældremyndighedsblanket (pdf)
Forældremyndighedsblanket (pdf)
Fuldmagt-plejeforældre (pdf)
Fuldmagt-plejeforældre (pdf)
Fuldmagt-ungdom_voksen (pdf)
Fuldmagt-ungdom_voksen (pdf)
K- meddelelse nr. 1
Sager om indplacering på klassetrin og et 12. skoleår.
K- meddelelse nr. 2
Samarbejdet mellem skolemyndighederne og forældre.
K- meddelelse nr. 3
Støtte i den overvejende del af undervisningstiden. (arkiv)
K- meddelelse nr. 4
Varigheden af klagenævnets afgørelser.
K-meddelelse nr. 5
Meddelelse om form for afgørelser vedrørende specialundervisning.
K- meddelelse nr. 6
Klagenævnets kompetence til at behandle klager over kommunernes sagsbehandling.
K- meddelelse nr. 7
Kommunernes vejledningspligt.
K- meddelelse nr. 8
Klagenævnets kompetence i forhold til specialpædagogisk bistand.
K- meddelelse nr. 9
Frit skolevalg.
K- meddelelse nr. 10
Klagenævnets kompetence i forhold til klager over midlertidig enkeltmandsundervisning.
K- meddelelse nr. 11
Gennemførelse af klagenævnets afgørelser.
K- meddelelse nr. 12
Kommunen skal foretage en vurdering af, om ansøgeren kan modtage tilbud efter anden lovgivning.
K- meddelelse nr. 13
Henvisning til specialundervisning kan ske hele året.
K- meddelelse nr. 14
Heldagstilbud.
K- meddelelse nr. 15
Klager til klagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.
K- meddelelse nr. 16
Klagenævnets afgørelse om hjemvisning.
K- meddelelse nr. 18
Målgruppen efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
K- meddelelse nr. 19
Kommunal sagsprocedure i sager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
K- meddelelse nr. 20
Overgangsbestemmelserne i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
K- meddelelse nr. 21
Klagefrist i sager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
K- meddelelse nr. 22
Overgang fra lov om specialundervisning for voksne til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
K- meddelelse nr. 23
Betydningen af forældrenes og den unges ønske til ungdomsuddannelsen for kommunalbestyrelsens afgørelse.
K- meddelelse nr. 24
Tilbud om et STU-forløb til en ung, der var fyldt 25 år.
K- meddelelse nr. 25
Forældreønsker om specifikke undervisningstilbud.
K- meddelelse nr. 26
Afslag på et STU-forløb kan ikke ske med henvisning til et tilbud om 10. klasse.
K- meddelelse nr. 27
Fortolkning af undervisningstimer i ungdomsuddannelsen.
K- meddelelse nr. 28
Kommunen kan ikke beslutte at afbryde den unges ungdomsuddannelse.
K- meddelelse nr. 29
Ansøgning om specialundervisning fra grænsegænger skal behandles i pågældendes arbejdskommune.
K- meddelelse nr. 30
Støtte i den overvejende del af undervisningstiden kan kun i visse tilfælde deles med andre elever. (arkiv)
K- meddelelse nr. 31
Genvurderingsfrist i klagesager om specialundervisning for folkeskolebørn.
K- meddelelse nr. 32
Kommunens tilbud i sager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
K- meddelelse nr. 33
Klagesager om indholdet af det faglige indhold af kommunens specialundervisningstilbud.
K- meddelelse nr. 35
Dokumenter, der skal indsendes sammen med klagen.
K- meddelelse nr. 36
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 10. klasse.
Oversigt over klager i skoleåret 2003/2004
Oversigt over klager i skoleåret 2003/2004_pdf
Oversigt over elever med flere handicap
Oversigt over elever med flere handicap_pdf
Årsrapport 2003/2004_Pressemeddelelse
Årsrapport 2003/2004_Pressemeddelelse_pdf
Oversigt over klager i skoleåret 2004/2005
Oversigt over klager i skoleåret 2004/2005_pdf
Oversigt over klager i skoleåret 2005/2006
Oversigt over klager i skoleåret 2005/2006_pdf
Årsrapport 2008_Pressemeddelelse
Årsrapport 2008_Pressemeddelelse_pdf
Årsrapport 2009_Pressemeddelelse
Årsrapport 2009_Pressemeddelelse_pdf
Årsrapport 2010_Pressemeddelelse
Årsrapport 2010_Pressemeddelelse_pdf
Årsrapport 2011_Pressemeddelelse
Årsrapport 2011_Pressemeddelelse_pdf
Årsrapport 2012_Pressemeddelelse
Årsrapport 2012_Pressemeddelelse_pdf
K- meddelelse nr. 17
Klagenævnets prøvelse af indholdet af ungdomsuddannelsen.
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
K-meddelelse nr. 34
Manglende afgørelse ved afvisning af STU-tilbud
K-meddelelse nr. 34
Manglende afgørelse ved afvisning af STU-tilbud
K-meddelelse nr. 37
K-meddelelse nr. 38
K-meddelelse nr. 39
K-meddelelse nr. 40
Afgørelsesskabelon
Eksempel
K-meddelelse nr 39
K-meddelelse nr. 41
Nedsættelse af undervisningstiden og fritagelse for fag
K-meddelelse nr. 42 om medtagelse af støttetimer efter reglerne om frit skolevalg
K-meddelelse nr. 43 om Klagenævnets vurdering af STU-forløbets varighed.pdf
K-meddelelse nr. 44 om klagenævnets kompetence i klagesager om specialpædagogisk bistand til førskolebørn.pdf
K-meddelelse nr. 45 om genvurderingsfristen i sager om specialpædagogisk bistand til førskolebørn.pdf
K-meddelelse nr. 46 om klagenævnets kompetence i klagesager om specialundervisning for voksne.pdf
Skabelon til afgørelser om STU
Skabelon til afgørelser om specialundervisning i folkeskolen
Sidst opdateret 20.09.2019