Gå til indhold

Klagenævnet for specialundervisning

Klagenævnet for specialundervisning
K- meddelelse nr. 6

Klagenævnets kompetence til at behandle klager over kommunernes sagsbehandling.

K- meddelelse nr. 10

Klagenævnets kompetence i forhold til klager over midlertidig enkeltmandsundervisning.

K- meddelelse nr. 12

Kommunen skal foretage en vurdering af, om ansøgeren kan modtage tilbud efter anden lovgivning.

Sidst opdateret 07.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring