K- meddelelse nr. 12

Kommunen skal foretage en vurdering af, om ansøgeren kan modtage tilbud efter anden lovgivning.
Sidst opdateret 21.11.2013