Psykolognævnet

Beretning 2013
Retningslinier
Praktisk arbejde
Optegnelser
Tavshedspligt
Oplysninger
Markedsføringslov
Engelsk
Årsberetning Januar 2004 - december 2005
Årsberetning Januar 2006 - december 2009
Årsberetning Januar 2010 - december 2013
THE ACT ON THE RIGHTS AND DUTIES OF PSYCHOLOGISTS
CODE OF CONDUCT
APPLICATION FORM. FOREIGN QUALIFICATIONS IN PSYCHOLOGY
Ansøgningsskema om anerkendelse - dansk
Ansøgningsskema om anerkendelse - engelsk
Egenterapi
Supervision
Privatpraktiserende
Ansøgningsskema - autorisation
Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer 2017
Det socialt-psykologiske samarbejde
Ansøgningsskema dec. 2017
Arbejdsforhold - ansat
Arbejdsforhold - selvstændig
Supervision - dec. 2017
Egenterapi april 2018
Egenterapi april 2018
Retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation 2017
Ansgningsskema.pdf
Ansøgningsskema
Ansøgningsskema
Ansøgningsskema
Ansøgningsskema
Ansøgningsskema
Arbejdsforhold-ansat-eksempel
Arbejdsforhold-ansat-eksempel
Ansøgningsskema-eksempel
Ansøgningsskema-eksempel
Arbejdsforhold-selvstændig-eksempel
Arbejdsforhold-selvstændig-eksempel
Supervision-eksempel
Supervision-eksempel
Egenterapi-eksempel
Egenterapi-eksempel
Se blanketeksempel
Se blanketeksempel
Se blanketeksempel
Afgørelse om fratagelse, 18-6607
Afgoerelse
Afgørelse om alvorlig kritik, 18-10321
Afgørelse
Afgørelse om skærpet tilsyn, 19-16164
Afgørelse
Authorisation Scheme for Psychologists
Authorisation Scheme for Psychologists
Application form
Application form (Authorisation)
Occupation - employee
Occupation - employee
Occupation - self-employed/private practice
Occupation - self-employed/private practice
Supervision
Supervision
Personal Psychotherapi
Personal Psychotherapy
Afgørelse om alvorlig kritik, 19-10431
Afgørelse om skærpet tilsyn, 19-30834
Afgørelse om alvorlig kritik, 18-54240
Revisorerklæring-eksempel
Sidst opdateret 28.10.2019