Gå til indhold

Resuméer af afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i 2012

Sidst opdateret 24.11.2013

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring