Bilag til årsberetning 2015

Resuméer af afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i 2015
Sidst opdateret 30.03.2017