Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2013-6810-17601 og j.nr. 2013-6810-17605 – Østre Landsret – Dom af . 3. april 2017

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 04/07 2019

Sidst opdateret 04/07 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring