Udviklingen i adoptanternes alder samt ventetider - punktvise nedslag 2004-2008, 2009

Udviklingen i adoptanternes alder samt ventetider - punktvise nedslag 2004-2008, 2009
Sidst opdateret 20.11.2013