Henstillinger

Henstilling vedrørende behandling af ansøgninger om godkendelse som adoptant, hvor en ansøger er hiv-positiv
Brev vedr. dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbe-kendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre"), 21. maj 2002
Henstilling vedrørende behandling af ansøgninger om godkendelse som adoptant, hvor en ansøger er HIV-positiv
Henstilling vedrørende proceduren i forbindelse med forlængelse af en abstrakt godkendelse
Nye retningslinier vedrørende betydningen af forhøjet indhold af kolesterol i blodet hos adoptionsansøgere
Udtalelse om proceduren i forbindelse med, at et udenlandsk mat-chingforslag forelægges det amtskommunale adoptionssamråd
Vedr. dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbe-kendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 3 ("særlige omstændigheder")
Udtalelse vedr. rygning hos overvægtige ansøgere, 24. marts 2004
Udtalelse vedr. vejledning af ansøgere om aldersrammer, 6. oktober 2005
Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse
Udtalelse vedr. fortolkning af aldersreglerne, 17. januar 2002
Udtalelse vedr. udvidelse af ansøgeres godkendelse, 18. oktober 2000
Udtalelse om sagsbehandlingen ved ansøgninger om udvidelse af godkendelsen i forbindelse med matchning
Ændring af udtalelse af 8. januar 2007 om betydningen af adoptionsansøgeres graviditet, 6. november 2009
Henstilling+ bilag vedrørende udarbejdelse af opfølgningsrapporter ved adoption af dansk barn, 26. maj 2009
Udtalelse vedr. godkendelsesrammer til danske børn, 6. oktober 2005
Udtalelse vedr. oplysninger om faderskab i sager om danske børn til bortadoption, 6. oktober 2005
Udtalelse vedrørende hurtig iværksættelse af faderskabssager i tilfælde, hvor der er spørgsmål om bortadoption af barnet
Udtalelse vedr. de formidlende organisationers pligt til at videregive oplysninger, 26. maj 2005
Udtalelse vedr. enliges mulighed for at få formidlet søskendepar, 10. november 2006
Udtalelse vedr. vejledning af ansøgere om formidlingssituationen, 30. juni 2006
Henstilling vedrørende statsforvaltningens vejledning af ansøgere, der tilkendegiver, at de ønsker national adoption, 1. juli 2013
Henstilling vedrørende vurdering af ansøgeres fysiske helbred - blod i urinen
Henstilling med retningslinjer vedrørende vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold
Henstilling vedrørende perioden på 6 måneder i § 3 i bekendtgørelse om adoption
Henstilling vedrørende udslusningsforløb ved nationale adoptioner
Sidst opdateret 04.11.2016