Forside » Filer » Nævn » Adoptionsnævnet » Henstillinger » Vedr. dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbe-kendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 3 ("særlige omstændigheder")

Vedr. dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbe-kendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 3 ("særlige omstændigheder")

Sidst opdateret 14.03.2014