Forside » Filer » Nævn » Adoptionsnævnet » Undersøgelser gennemført af Adoptionsnævnet

Undersøgelser gennemført af Adoptionsnævnet

Undersøgelser gennemført af Adoptionsnævnet
Udviklingen i alder og ventetider 2010 - 2012
Udviklingen i alder og ventetider 2010 - 2012
Udviklingen i alder og ventetider 2009 - 2011
Udviklingen i alder og ventetider 2009 - 2011
Nationale Adoptioner 2008-2010
Nationale Adoptioner 2008-2010
Udviklingen i alder og ventetider 2004-2010, 2011
Udviklingen i alder og ventetider 2004-2010, 2011
Brugerundersøgelse af sagsbehandlingen i Adoptionsnævnet og nævnets sekretariat, 2010
Brugerundersøgelse af sagsbehandlingen i Adoptionsnævnet og nævnets sekretariat, 2010
Udviklingen i alder og ventetider 2004-2009, 2010
Udviklingen i alder og ventetider 2004-2009, 2010
Brugerundersøgelse af statsforvaltningers sagsbehandling 2009, 2010
Brugerundersøgelse af statsforvaltningers sagsbehandling 2009, 2010
Brugerundersøgelse af adoptionsansøgeres behov for faglig rådgivning, 2009
Brugerundersøgelse af adoptionsansøgeres behov for faglig rådgivning, 2009
Udviklingen i adoptanternes alder samt ventetider - punktvise nedslag 2004-2008, 2009
Udviklingen i adoptanternes alder samt ventetider - punktvise nedslag 2004-2008, 2009
Danske bortadoptioner 1995-2005 - en undersøgelse af adoptanternes oplevelser, 2007
Danske bortadoptioner 1995-2005 - en undersøgelse af adoptanternes oplevelser, 2007
Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk, 2007
Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk, 2007
Brugerundersøgelse af sagsbehandlingen i de formidlende organisationer, 2005
Brugerundersøgelse af sagsbehandlingen i de formidlende organisationer, 2005
Brugerundersøgelse af amternes sagsbehandling i adoptionssager, 2002
Brugerundersøgelse af amternes sagsbehandling i adoptionssager, 2002
Undersøgelse af adoptivforældres vurdering af barnets alder og helbredsmæssige forhold
Undersøgelse af adoptivforældres vurdering af barnets alder og helbredsmæssige forhold
Udviklingen i alder og ventetider 2011-2013
Udviklingen i alder og ventetider 2011-2013
Nationale adoptioner 2015
Alder og ventetider 2013-2015
Udviklingen i alder og ventetider 2014-2016
Alder og ventetider 2014-2016
Udviklingen i alder og ventetider 2015-2017
Udviklingen i alder og ventetider 2015-2017
Udviklingen i alder og ventetider 2016-2018
Udviklingen i alder og ventetider 2016-2018
Sidst opdateret 08.07.2019