Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 218 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 101 - 110
Artikel: Praksisundersøgelse om kontant tilskud og BPA
Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager, hvor kommuner har taget stilling til borgeres behov for enten borgerstyret personlig assistance (BPA) eller kontant tilskud til at ansætte hjælpere. I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse.
Dialogmøde om Aktivlovens regler om formue og indtægter
For kommunale tovholdere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde om Aktivlovens regler om formue og indtægter
For kommunale faglige ledere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde om foreløbige afgørelser på børneområdet
Forbeholdt kommunale tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne. Dialogmødet er afholdt.
Regler og praksis for børn og unge-udvalget
Børn og unge-udvalget spiller en stor rolle i sager om særlig støtte til børn og unge. På kurset gennemgår vi reglerne og hvad et medlem af børn og unge-udvalget eller udvalgets protokolfører/sekretær skal være særligt opmærksomme på. Vi kommer også ind på godkendelse af formandsafgørelser. Ankestyrelsen oplever nemlig, at vi må ophæve udvalgets afgørelse.
Formuereglerne i aktivlovens § 14
Sådan behandler du sager om formues betydning for retten til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet
For kommunale tovholdere og mellemledere på det specialiserede socialområde. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet
For kommunale tovholdere og mellemledere på det specialiserede socialområde. Dialogmødet er afholdt.
Borgerstyret personlig assistance og kontant tilskud til at ansætte hjælpere
Sager om hjælp til personer, der har ret til borgerstyret personlig assistance og kontant tilskud til at ansætte hjælpere.
Borgerstyret personlig assistance og kontant tilskud til at ansætte hjælpere
Sager om hjælp til personer, der har ret til borgerstyret personlig assistance og kontant tilskud til at ansætte hjælpere.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring