Gå til indhold
Webinarer
Ankestyrelsens webinarer er onlinekurser, hvor en medarbejder underviser direkte på nettet.
Betalingskurser
Underviserne på vores betalingskurser tager udgangspunkt i Ankestyrelsens særlige viden om konkrete sager og om deltagernes aktuelle behov.
Dialogmøder
Vi udbyder en række dialogmøder inden for forskellige fagområder, hvor vi inviterer kommunerne til en åben og uformel dialog .
Kurser og læring
Ankestyrelsens opgave er også at vejlede og formidle faglig viden. Det sker gennem kurser og andre formidlingsaktiviteter.
Vi har fundet 145 resultater med emnet Kurser og læringsaktiviteter. Viser 1 - 10
Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud
Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.
Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud
Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.
Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov
Sådan behandler du sager om borgerstyret personlig assistance. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen.
Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt
Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.
Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt
Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke
Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke
Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Anbringelse på særlige anbringelsessteder
Servicelovens §§ 63 a – c samt bestemmelserne i lov om voksenansvar om kommunens opgaver under anbringelsen på anbringelsessteder, omfattet af servicelovens § 63 a – c.
Sager der behandles i børn og unge-udvalget
På kurset gennemgår vi de materielle og formelle regler i forbindelse med de afgørelser, som børn og unge-udvalget og formanden for børn og unge-udvalget kan træffe.
Sager der behandles i børn og unge-udvalget
På kurset gennemgår vi de materielle og formelle regler i forbindelse med de afgørelser, som børn og unge-udvalget og formanden for børn og unge-udvalget kan træffe.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring