Gå til indhold
Tilsynet
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Vi har fundet 82 resultater med emnet Tilsynet. Viser 71 - 80
Artikel: Når Ankestyrelsen agerer foged
Når kommuner og regioner ikke følger afgørelser fra en klage- eller tilsynsmyndighed, kan Ankestyrelsen tvinge afgørelserne igennem; også vores egne afgørelser. Det kan vi, fordi Ankestyrelsen har en særlig ”fogedfunktion”.
Artikel: Kommuners muligheder for at reklamere
Der er retlige grænser for kommuners mulighed for at kommunikere - det gælder især egentlig reklame.
Artikel: Inhabilitet hos politikere og embedsmænd
Ankestyrelsens tilsyn behandler en del sager om mulig inhabilitet hos politikere og embedsmænd i kommuner og regioner. Læs om forskellige typer at inhabilitet og få eksempler.
Artikel: Kommunal uenighed har fået sit eget nyhedsbrev og del af ast.dk
Mellemkommunal uenighed har fået sit eget hjørne på Ankestyrelsens hjemmeside, blandt andet med et særligt skema til kommunerne og informationer om praksis.
Nyhedsbreve 2020
Se tilsynets nyhedsbreve for 2020.
Nyhedsbrev september 2020
I nyhedsbrevet for september kan du læse 11 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.
Offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionsråds beslutninger truffet for lukkede døre
Kommuner skal offentliggøre de beslutninger, kommunalbestyrelsen træffer. Det gælder også de beslutninger, som bliver truffet for lukkede døre. Men det er ikke alle kommuner, som overholder reglerne. Det har Ankestyrelsen udtalt sig om i en sag om syv kommuners offentliggørelse af kommunalbestyrelsernes beslutninger.
Tilsynet i Ankestyrelsen skal godkende kommuners beslutning om tilskud
Når en kommune beslutter at give tilskud til fx kulturformål over en flerårig periode, kræver det i mange tilfælde tilsynets godkendelse. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke beslutninger der kræver godkendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at opnå godkendelse.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring