Gå til indhold

Nyhedsbrev august 2020

Denne gang er der 12 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret


Kommunal støtte til en fond med blandede opgaver

Silkeborg Kommune ønskede at støtte en fond, der både varetager lovlige kommunale opgaver og ikke-lovlige kommunale opgaver.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen lovligt kunne yde det ønskede driftstilskud til fonden. Det var en forudsætning, at støtten blev øremærket til de lovlige kommunale formål.

Vilkår for udbud af Lyngby Stadion var i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne

Lyngby-Taarbæk Kommune bad Ankestyrelsen vurdere, om kommunen kunne gennemføre et samlet udbud af Lyngby Stadion, et klubhus og en byggeret til boliger.

Ankestyrelsen vurderede, at udbudsvilkårene var i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne og de forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning.

Ikke ret til sagsindsigt i mails med interne drøftelser

Bornholms Regionskommune havde givet afslag på sagsindsigt i en række mails med interne drøftelser og meningsudvekslinger.

Ankestyrelsen vurderede, at de pågældende mails ikke var sagsmateriale i endelig form. Derfor var de ikke omfattet af retten til sagsindsigt.


Forvaltningsret


Kommuners brug af private konsulenter på det sociale område

Kommuner kan ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebærer sagsforberedelse i afgørelsessager efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte økonomisk interesse i sagens udfald. Dermed vil der foreligge inhabilitet.

Aktindsigt i koncessionsaftale og e-mail

Fredericia Kommune havde givet afslag på aktindsigt i dele af en koncessionsaftale med tilhørende tillæg efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, og i oplysninger om kommunens forventede besparelse på byggemateriale efter offentlighedslovens § 33, nr. 3.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde konkretiseret, hvilke væsentlige økonomiske skadesvirkninger der ville kunne indtræde, hvis der blev givet aktindsigt i oplysningerne. Kommunen kunne derfor ikke afslå aktindsigt med den anførte begrundelse.

Aktindsigt i ansættelsestidspunkt og beskæftigelsesgrad

Solrød Kommune havde givet afslag på aktindsigt i oplysninger om ansattes ansættelsestidspunkt og beskæftigelsesgrad.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysninger om en ansats ansættelsestidspunkt og beskæftigelsesgrad var omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 21, stk. 3.

Aktindsigt i oplysninger om skole

Vejle Kommune havde undtaget oplysninger om en persons skoleforhold fra aktindsigt.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysninger om, hvor en person har gået i skole, som udgangspunkt ikke er oplysninger om private forhold, der kan undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Aktindsigt i priser og kontaktoplysninger på medarbejdere i tilbud og aftale

Hjørring Kommune havde givet afslag på aktindsigt i oplysninger om priser, navne og kontaktoplysninger på medarbejdere samt andre oplysninger. Kommunen havde henvist til offentlighedslovens § 30, nr. 2, om undtagelse af oplysninger om drifts- eller forretningsforhold mv.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde konkretiseret, hvilke væsentlige økonomiske skadevirkninger der ville kunne indtræde, hvis der blev givet aktindsigt i oplysningerne.

Det var ikke tilstrækkeligt, at kommunen havde henvist til, at de undtagne oplysninger var af teknisk og kommerciel karakter og dermed erhvervshemmeligheder, og at aktindsigt ville kunne medføre skadevirkninger af væsentlig økonomisk karakter for de omhandlede virksomheder.

Aktindsigt i udkast til lejekontrakt

Slagelse Kommune havde givet afslag på aktindsigt i et udkast til lejekontrakt mellem kommunen og udlejer. Kommunen havde henvist til offentlighedslovens § 30, nr. 2, om undtagelse af oplysninger om drifts- eller forretningsforhold mv.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde konkretiseret, hvilke økonomiske skadevirkninger der ville kunne indtræde, hvis der blev givet aktindsigt i dokumentet. Det var ikke tilstrækkeligt, at kommunen havde henvist til beskyttelseshensyn over for udlejer og til, at udlejningen til kommunen var en væsentlig del af udlejers økonomi.

Aktindsigt i bilag til udvalgsmøde 

Frederikshavn Kommune havde givet afslag på aktindsigt i bilag, som var blevet behandlet på et udvalgsmøde, efter offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Kommunen havde alene gengivet bestemmelsens ordlyd i afgørelsen.

 Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne afslå aktindsigt med den anførte begrundelse.

Aktindsigt i hensigtserklæring

Hillerød Kommune havde givet afslag på aktindsigt i dele af en hensigtserklæring efter offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde konkretiseret, hvilke væsentlige økonomiske skadesvirkninger der ville kunne indtræde, hvis der blev givet aktindsigt i oplysningerne. Kommunen kunne derfor ikke afslå aktindsigt med den anførte begrundelse.

Aktindsigt i egne oplysninger 

Faxe Kommune havde undtaget en række dokumenter fra aktindsigt i en sag, hvor en borger havde bedt om oplysninger om borgeren selv og dennes børn.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at anmodningen skulle vurderes efter offentlighedslovens regler.

Det fremgik ikke af kommunens afgørelse, at der var taget stilling til retten til egenacces i de dokumenter, der var undtaget fra aktindsigt. Ankestyrelsen bad derfor kommunen om at genoptage sagens behandling.

Ankestyrelsen kom også ind på vejledningspligten i forhold til de databeskyttelsesretlige regler om indsigt og offentlighedslovens regler om egenacces.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring