Gå til indhold

Nyhedsbrev maj 2020

Kommunalret

En regions mulighed for at stille motionsfaciliteter til rådighed for de ansatte 

Region Syddanmark ønskede at stille motionsfaciliteter til rådighed for de ansatte på et hospital. Regionen overvejede også at stille faciliteterne til rådighed for de ansattes familier. 

Ankestyrelsen vurderede, at regionen som udgangspunkt lovligt kunne stille motionsfaciliteter til rådighed for de ansatte som et personalegode. Men regionen kunne ikke stille faciliteterne til rådighed for de ansattes familier, da det ville begunstige personer, som ikke var ansat af regionen.

Læs hele udtalelsen  

En kommunes afholdelse af udgifter som betingelse for kommunens modtagelse af arv 

En borger ønskede at testamentere et beløb til en institution i Svendborg Kommune. Som betingelse skulle kommunen afholde udgiften til oprettelse af testamentet og boets boafgifter. Svendborg Kommune ønskede at opfylde betingelserne. 

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke var hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til, at kommunen kunne afholde udgifterne, da det ville stride mod forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner. 

Læs hele udtalelsen 


Forvaltningsret
 

Aktindsigt i uddannelses- og ansættelsestidspunkt 

Region Syddanmark havde givet afslag på aktindsigt i oplysninger om en ansats uddannelses- og ansættelsestidspunkt. 

Ankestyrelsen vurderede, at oplysninger om en ansats uddannelses- og ansættelsestidspunkt var omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 21, stk. 3. 

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i totalpriser og kontraktvilkår 

Albertslund Kommune havde givet afslag på aktindsigt i oplysninger om totalpriser og kontraktvilkår efter offentlighedslovens § 30, nr. 2. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde konkretiseret, hvilke væsentlige økonomiske skadesvirkninger der ville kunne indtræde, hvis der blev givet aktindsigt i oplysningerne. Kommunen kunne derfor ikke afslå aktindsigt med den anførte begrundelse. 

Læs hele udtalelsen

Advokatundersøgelse og økonomiske beregninger var miljøoplysninger 

En borger havde bedt Rebild Kommune om aktindsigt i en advokatundersøgelse og nogle økonomiske beregninger om flytning af en trykledning til spildevand. Rebild Kommune gav afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven.

Ankestyrelsen vurderede, at anmodningen om aktindsigt skulle behandles efter miljøoplysningsloven. Ankestyrelsen bad derfor Rebild Kommune om at behandle sagen igen efter disse regler.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i disciplinære reaktioner 

Københavns Kommune havde givet afslag på aktindsigt i oplysningen om disciplinære reaktioner over for en konkret afdelingsleder. Begrundelsen var, at kommunen vurderede, at afdelingslederens stilling ikke var omfattet af chefbegrebet i offentlighedsloven. 

Ankestyrelsen vurderede ud fra oplysninger om ledelsesbeføjelser, løn og det administrative hierarki, at stillingen var omfattet af chefbegrebet i offentlighedsloven. 

Læs hele udtalelsen

 
Aktindsigt i ansats navn 

Herning Kommune havde givet afslag på aktindsigt i navnet på en teamleder. Begrundelsen var, at kommunen - ved meddelelse af navnet - indirekte ville oplyse om disciplinære reaktioner. Kommunen havde vurderet, at teamlederens stilling ikke var omfattet af chefbegrebet i offentlighedsloven, og at der derfor ikke var ret til aktindsigt i disciplinære reaktioner. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne undtage navnet fra aktindsigt med den begrundelse. Ankestyrelsen vurderede ud fra oplysninger om ledelsesbeføjelser, løn og det administrative hierarki, at stillingen var omfattet af chefbegrebet i offentlighedsloven. 

Læs hele udtalelsen 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring