Gå til indhold
Tilsynet
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Vi har fundet 82 resultater med emnet Tilsynet. Viser 61 - 70
Bed om samtykke til salg uden offentligt udbud
Skemaet er en hjælp og en huskeseddel til kommuner og regioner.
Kommunale og regionale fællesskaber
Ankestyrelsen fører blandt andet tilsyn med kommuner og regioner. Tilsynet omfatter også kommunale og regionale fællesskaber omfattet af kommunestyrelseslovens §§ 60 og 60 a.
Artikler om tilsynet
Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Artikel: Miljøoplysning -begrebet i praksis
Ankestyrelsen behandler som tilsynsmyndighed et stort antal sager om retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Læs mere om, hvornår miljøoplysningsloven finder anvendelse, og om nogle af vores sager.
Artikel: Tilsynets udvælgelse af sager på Ankestyrelsens fagområder
En stor del af de tilsynssager, som Ankestyrelsen vælger at tage op, tager udgangspunkt i Ankestyrelsens egne sagsområder.
Artikel: Ankestyrelsens godkendelse af den kommunale revision
Ankestyrelsen skal godkende, når kommuner, regioner og kommunale fællesskaber antager og afskediger sin revision. De nævnte myndigheder har pligt til at bede Ankestyrelsen om godkendelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan godkende, og hvilke oplysninger vi har brug for til behandling af sagerne.
Artikel: Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning
Når kommuner og regioner skal tage en beslutning, men er i tvivl om reglerne, kan de bede Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner om en udtalelse, inden de beslutter sig.
Artikel: Tilsyn med kommunernes pligt til at føre tilsyn
Ankestyrelsens tilsyn behandler sager om kommunernes generelle pligt til at føre tilsyn.
Artikel: Afslag på aktindsigt ved mistanke om ulovlige forhold eller chikane
En myndighed kan give afslag på aktindsigt efter den såkaldte chikanebestemmelse i offentlighedsloven. Læs om bestemmelsen og få eksempler på nogle sager, som Ankestyrelsens tilsyn har behandlet.
Artikel: Ny strategi for tilsynet med kommuner og regioner
Tilsynets nye strategi skal give tilsynet en større og mere aktuel rolle i at sikre, at kommuner og regioner handler lovligt.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring