Gå til indhold
Nyheder
Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.
Vi har fundet 445 resultater med emnet Nyheder. Viser 31 - 40
Har du modtaget det samme brev i e-Boks flere gange?
Det skyldes problemer i det system, vi bruger til at sende elektronisk post.
Nye principafgørelser – januar 2019
De sidste 12 principafgørelser fra 2018.
Undersøgelse af kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance
Ankestyrelsen har gennemgået 50 ikke-påklagede sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance fra 13 kommuner for at belyse kommunernes sagsbehandling.
I 2018 fik Klagenævnet for Specialundervisning flere klager over kommunernes afgørelser end året før
Samtidig afgjorde nævnet flere sager end i 2017. Det viser den seneste årsrapport.
Ankestyrelsen og Shejar Chhaya
TV2 dokumentaren ”De danske børn fra Indien” kan give anledning til en række spørgsmål om adoption fra børnehjemmet Shejar Chhaya og en undersøgelse, som Ankestyrelsen satte i værk i 2014. Her kan du se vores svar.
Undersøgelse af den fremtidige struktur for adoptionsformidlingen
Ankestyrelsen har fået til opgave at undersøge, hvordan der kan skabes en økonomisk bæredygtig struktur for den internationale adoptionsformidling.
Ankestyrelsens undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for visitation til behandling for stofmisbrug, med særligt fokus på døgnbehandling. Vi har også undersøgt, hvilket indhold der er i de behandlingstilbud, som kommunerne visiterer til.
Familieretten er flyttet fra Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Det har Folketinget vedtaget med ”Lov om Familieretshuset”.
Nye principafgørelser - april 2019
Årets første principafgørelser.
Ankestyrelsen nærlæser dom om tidspunkt for ledighed for selvstændig erhvervsdrivende
Højesteret har i dag afsagt dom i en sag om, hvornår en selvstændig erhvervsdrivende var ophørt med arbejdet i den selvstændige erhvervsvirksomhed og dermed kunne få arbejdsløshedsdagpenge.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring