Gå til indhold

I 2018 fik Klagenævnet for Specialundervisning flere klager over kommunernes afgørelser end året før

Samtidig afgjorde nævnet flere sager end i 2017. Det viser den seneste årsrapport.

Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport for 2018 viser, at 392 borgere klagede over specialundervisning i 2018. Det er flere end i 2017, hvor 356 borgere klagede. Stigningen er sket i antallet af klager over specialundervisning i folkeskolen.

Årsrapporten viser også, at nævnet afgjorde 260 sager i 2018 - i 2017 var det 247 sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 4,0 til 3,4 måneder, og nævnet var enig i kommunens afgørelse i 58 procent af sagerne.

De seneste år har der været en stigning i sager om børn, der ikke har været i skole gennem længere tid; den stigning er fortsat i 2018.
Klagenævnet ser også fortsat sager, hvor elever med svær ordblindhed ikke får relevant støtte i skoledagen.

I 2018 har klagenævnet set eksempler på kommuner, der ikke bruger muligheden for specialundervisning i form af støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i den almindelige klasse, før eleven bliver visiteret til specialklasse eller specialskole.

Se hele årsrapporten

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring