Gå til indhold

Familieretten er flyttet fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Det har Folketinget vedtaget med ”Lov om Familieretshuset”.

De sager, som nu ikke skal behandles af Ankestyrelsen, handler for eksempel om børnebidrag, ægtefællebidrag, samvær, navne eller udenlandsk forældremyndighed.

Vi har orienteret om den ny lov i det bekræftelses- eller forlængelsesbrev, som vi har sendt til borgere, efter den 1. januar 2019.

De sager, som Ankestyrelsen ikke når at behandle færdig inden den 1. april 2019, bliver overdraget til familieretten (som ligger i byretten) eller til Familieretshuset.

Familieretten eller Familieretshuset?

Drejer sagen sig om en klage om for eksempel børnebidrag, ægtefællebidrag, samvær eller navne, vil den blive overdraget til familieretten. Familieretten vil orientere parterne om, hvordan de vil behandle sagen på domstolenes portal.

Domstolenes portal

Hvis sagen ikke er en klage, men f.eks. handler om spørgsmål om udenlandsk faderskab, inddrivelse, navne, udenlandsk forældremyndighed eller ægteskabs indgåelse eller opløsning, overdrager vi sagen til Familieretshuset. 

Læs om Familieretshuset

De informationer, der ligger på Ankestyrelsens hjemmeside om familieretten, vil ikke blive opdaterede efter den 1. april 2019. Informationerne vil blive fjernet i løbet af 2019 efter aftale med Familieretshuset.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Sidst opdateret 23.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring