Statistik

Vi producerer og offentliggør løbende statistisk materiale og nye tal om velfærdsudviklingen til politikere i Folketinget, kommunerne, ministerier samt andre interessenter, borgere og pressen.

Ansvaret for følgende statistikker er flyttet til Danmarks Statistik

Kontakt Danmarks Statistik, hvis du vil vide mere

Ansvaret for følgende statistikker er fortsat Ankestyrelsens

Kontakt Ankestyrelsen, hvis du vil vide mere

Generel viden til fagligt interesserede

Vi stiller tal til rådighed. Via Tal fra Ankestyrelsen kan du selv sammensætte og bruge tal og statistikker om velfærdsudviklingen.

Tal fra Ankestyrelsen

Sidst opdateret 21.11.2016