Begreber fra statistikken

Statistikkerne bruger en række begreber – læs om de vigtigste her.

Ankestyrelsens afgørelser er opdelt i:

  • hjemvisninger
  • ændringer
  • stadfæstelser
  • afvisninger/bortfald.

Hjemvisning

Når vi hjemviser en sag, bliver den sendt tilbage til den myndighed, der er klaget over. Den skal så behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til at vi hjemviser en sag kan være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Selvom myndigheden skal afgøre sagen igen, kan den godt nå frem til samme afgørelse som i første omgang. Når en sag bliver hjemvist, betyder det altså ikke nødvendigvis at resultatet bliver anderledes for borgeren.

Ændring

Vi ændrer myndighedens afgørelse.

Stadfæstet

Vi er enige i myndighedes afgørelse.

Afvisning/bortfald

Vi kan afvise en klage, hvis der er klaget for sent, eller hvis vi ikke er den rette myndighed at klage til. Bortfald er for eksempel, når klageren beslutter sig for at opgive klagen.

Omgørelsesprocent

Når en afgørelse bliver hjemvist eller ændret hedder det også, at afgørelsen bliver omgjort. Man kan udregne en omgørelsesprocent ved at tage alle de omgjorte sager og sammenligne dem med hvor mange sager, der er behandlet i alt.

Der er oftest flere hjemvisninger end ændringer; i klager over serviceloven forekommer hjemvisninger dobbelt så ofte som ændringer. 

Sidst opdateret 21.07.2017