Gå til indhold

Artikel: Kommunen skal betale toiletter og toiletsæder med skylle-tørre-funktion

To sager, hvor borgere klagede over, at kommunen havde afslået deres ansøgninger om hjælp til toiletbesøg, er blevet behandlet principielt. Ankestyrelsen ændrede kommunernes afgørelser, og fastslog, at de hjælpemidler, som borgerne ansøgte om, hører under boligindretning, og derfor er uden egenbetaling.


Af chefkonsulent Tove B. Andersen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2014.

Toiletter og toiletsæder med skylle-tørre-funktion er en boligindretning i servicelovens forstand og ikke et forbrugsgode eller et hjælpemiddel. Det fastslår Ankestyrelsens behandling af to klager.

Boligindretning, hjælpemiddel eller forbrugsgode

Det er en vigtig skelnen for borgeren om et toilet er boligindretning, et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, for anses toilettet for at høre under boligindretning, skal kommunen yde hjælpen, hvis den er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Et hjælpemiddel er ligeledes noget, kommunen skal betale. Anses et toilet imidlertid for at være et forbrugsgode, skal borgeren selv betale halvdelen af udgiften.

Toilet gør boligen til et bedre egnet opholdssted

I den ene af de to sager havde borgeren behov for toiletbesøg ca. 10 gange om dagen. Det var følgerne af en operation for tarmslyng. Borgeren led af diarré, og kunne ikke tåle at anvende toiletpapir på grund af eksem og blødende tarm.

Kommunen afslog ansøgningen, fordi den mente, at toilettet var et led i behandlingen af de symptomer, som operationen havde medført.

Ankestyrelsens vurdering var imidlertid, at borgerens tilstand var kronisk, og at et toilet med skylle-tørrefunktion er at betragte som boligindretning. Her har det blandt andet betydning, at et sådant toilet skal skrues fast til gulv eller væg og tilsluttes vand, el og rør.


Fra forbrugsgode til boligindretning

I den anden sag havde borgeren nedsat kraft og fejlstilling i hænderne. Og det gjorde det meget vanskeligt at klare nødvendig hygiejne efter toiletbesøg. Kommunen havde bevilliget et toiletsæde med skylle-tørre-funktion – men som et forbrugsgode, hvor borgeren har en egenbetaling.

Ankestyrelsen vurderede, at toiletsædet var nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Desuden at toiletsædet må betragtes som en integreret del af toilettet. Og da toilettet er en boligindretning i servicelovens forstand, må toiletsædet med skylle-tørre-funktion også være det.

Derfor ændrede Ankestyrelsen kommunens afgørelse, så toiletsædet blev bevilliget som en boligindretning uden egenbetaling.


Lov om social service § 116, stk. 1. fastslår, at kommunen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.


Ankestyrelsens principafgørelse 54-14 om hjælpemidler - boligindretning - toilet med skylle-tørrefunktion - toiletsæde med skylle-tørre funktion

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring