Gå til indhold

Hvordan får man strøm på el-bilen?

I Ankestyrelsen oplever vi, at nogle kommuner er i tvivl om, hvilken bestemmelse en ladestander/ladeboks skal bevilges efter, når kommunen bevilger støtte til køb af en el-bil. I nogle tilfælde ser vi også, at kommunen slet ikke tager stilling til, hvordan borgeren skal få opladet sin el-bil. I artiklen beskriver vi, hvordan kommunerne skal behandle sager om bevilling af ladestander/ladeboks.

Af specialkonsulent Mette Thostrup

Når en borger har ret til støtte til køb af bil, skal kommunen vurdere, hvilken bil der er den billigst egnede for den konkrete borger.

Hvis kommunen bevilger hjælp til en el-bil, skal kommunen forholde sig til, om borger har mulighed for at få ladet bilen op. Hvis borger ikke kan lade bilen op, vil bilen ikke kunne fungere som et transportmiddel for borger. Kommunen kan i dén vurdering inddrage, om borgeren kan benytte lademuligheder i nærområdet. Her skal kommunen være opmærksom på, om helbredsmæssige eller andre forhold gør, at borgeren ikke kan anvende disse lademuligheder.

Hvis der ikke er realistiske lademuligheder i nærområdet, skal kommunen vurdere, om der er behov for støtte til etablering af en ladestander/ladeboks ved hjemmet.

  • En ladestander/ladeboks kan ikke betragtes som en integreret del af bilen. Bevillingen af støtte til køb af en el-bil medfører derfor ikke, at der samtidigt automatisk sker bevilling af en ladestander/ladeboks.

  • En ladestander/ladeboks kan ikke bevilges efter reglerne om nødvendig indretning af en bil, da den efter sin karakter ikke kan betragtes som en indretning af bilen. Den placeres ikke i bilen, men placeres i stedet stationært ved boligen.

Principiel afgørelse

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 136-10 truffet afgørelse om, at udgiften til etablering af udendørsstik til opladning af et el-køretøj kan dækkes efter servicelovens bestemmelser om boligindretning.

Ankestyrelsen fandt, at udendørsstikket var en nødvendig forudsætning for, at det bevilgede køretøj kunne benyttes efter hensigten. Ankestyrelsen lagde vægt på, at etablering af el-stik var en mur-og nagelfast installation. Etablering af el-stikket var ansøgerens eneste mulighed for at få opladet el-køretøjet.

Principperne i principmeddelelse 136-10 er også relevante i forhold til afgørelser om en ladestander/ladeboks til el-bil.

Du kan læse principmeddelelsen 136-10 her.

Eksempel:

Kommunen bevilger hjælp til en el-bil. Borger søger herefter om hjælp til etablering af en ladestander ved boligen. Kommunen giver afslag med begrundelsen, at en ladestander ikke er en nødvendig særlig indretning, der kan bevilges efter bilbekendtgørelsens § 12.

Ankestyrelsen stadfæster afgørelsen, da vi er enige i, at en ladestander ikke er særlig indretning af bilen.

Vi vejleder dog samtidigt om, at det fremgår af bestemmelsen i Retssikkerhedslovens § 5, at kommunen har pligt til behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Kommunen skal derfor forholde sig til, om udgiften til en ladestander kan dækkes efter andre regler, herunder fx reglerne om boligindretning. Kommunen skal sikre, at borgeren faktisk kan anvende den bevilgede bil.

Sidst opdateret 21.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring