Gå til indhold

Fortsat fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet

Ankestyrelsen udgav i 2017 en best practice-undersøgelse med gode råd til sagsbehandlingen på bilstøtteområdet. Social- og Ældreministeriet har bedt Ankestyrelsen om at sikre sig, at de gode råd fra undersøgelsen igen bliver kommunikeret bredt ud til kommunerne, fordi der fortsat er lang sagsbehandlingstid på bilområdet i nogle kommuner.

Af specialkonsulent Mette Thostrup

Handicapbiler er for nogle mennesker afgørende for, at de kan leve et liv med blandt andet sociale og arbejdsmæssige aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at borgerne oplever, at deres sager bliver behandlet af kommunerne inden for rimelig tid og ikke trækker unødigt ud.

Det er et grundlæggende princip, at alle sager, der behandles af den offentlige forvaltning, skal behandles så enkelt, hurtigt og økonomisk som muligt. Læs mere i vejledning om forvaltningslovens pkt. 200

Ankestyrelsen gennemførte i 2017 interviews med ledere og sagsbehandlere i seks kommuner, der havde kort sagsbehandlingstid i sager om bilstøtte. Formålet var at få viden om de gode erfaringer, kommunerne har i forhold til organiseringen og håndteringen af sagerne.

På baggrund af disse interviews offentliggjorde Ankestyrelsen en best practice undersøgelse med gode råd til, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes.  

Nogle kommuner har erfaring med at nedbringe sagsbehandlingstiden ved at have en systematisk og ensartet tilgang i sagsbehandlingen fx ved brug af skemaer og skabeloner.

 Andre kommuner har oplevet, at en målrettet og læsevenlig skriftlig information om betingelserne for at få tilkendt støtte (fx på kommunens hjemmeside) kan bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden, fordi vejledningen kan mindske antallet af åbenbart irrelevante ansøgninger.

Undersøgelsen er fortsat et relevant og praktisk arbejdsredskab for kommuner, der ønsker inspiration til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Hent undersøgelsen her

Sidst opdateret 20.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring