Gå til indhold

Adoption uden samtykke

Sådan behandler du sager om adoption uden samtykke efter adoptionsloven.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 10. november 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kommunale sagsbehandlere, ledere, medlemmer af børn og unge-udvalget, børnepsykologer og andre, som til daglig arbejder med sager om udsatte børn og unge. Kurset er også relevant, hvis du behandler sager om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke og sager om adoption uden forældrenes samtykke af børn og unge under 18 år.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2062
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 11. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

Vi gennemgår reglerne i adoptionsloven om adoption uden samtykke og de vigtigste bestemmelser i serviceloven. En undersøgelse fra Ankestyrelsen om adoption uden samtykke fra august 2018 viser, at der fortsat er behov for at udbrede kendskabet til reglerne på området. For eksempel vurderer 39 kommuner i undersøgelsen, at de kun i mindre grad er klædt på til at anvende reglerne om adoption uden samtykke.

Der er samtidigt kommet nye regler i sommeren 2019, som har betydning for, hvornår et barn kan flyttes fra plejefamilien til de kommende adoptanter. Man vil på kurset blive bekendt med de nye regler og Ankestyrelsens praktiske erfaringer og nyeste retspraksis.

Vi bruger konkrete eksempler fra Ankestyrelsens nyeste afgørelser til at tale om udfordringer i sagsbehandlingen og i forberedelsen af sagen. Du får opgaver, der viser, hvad du skal være opmærksom på i dit arbejde med sagerne.

Det får du ud af kurset

Du får viden og forståelse for reglerne om adoption uden samtykke, så du bliver bedre til at behandle sagerne.

Hvis der er noget, du er særlig interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kommunale sagsbehandlere, ledere, medlemmer af børn og unge-udvalget, børnepsykologer og andre, som til daglig arbejder med sager om udsatte børn og unge. Kurset er også relevant, hvis du behandler sager om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke og sager om adoption uden forældrenes samtykke af børn og unge under 18 år.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den0. november 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring