Gå til indhold

Ankestatistikken for 2019 er nu tilgængelig på vores hjemmeside

Ankestyrelsen har offentliggjort statistikken over ankesager om kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 Af chefkonsulent Martin Boelt Kristiansen 

I 2019 har vi behandlet ca. 26.400 ankesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Omgørelsesprocenten for 2019 er på 32,5 pct. Det betyder, at Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist knap en tredjedel af de realitetsbehandlede ankesager. 

Antallet af sager

Af de 26.400 klager har vi realitetsbehandlet ca. 24.000. En sag er realitetsbehandlet, hvis den er stadfæstet, ændret/ophævet eller hjemvist. De omtrent 2.400 sager, som vi ikke har realitetsbehandlet, er enten afvist eller bortfaldet. Det sker for eksempel, hvis fristen for at klage er overskredet, eller hvis vi ikke er den rigtige modtager af klagen.  

I figur 1 kan du se udviklingen i antallet af realitetsbehandlede sager fra 2015 til 2019. Du kan også se, hvor mange vi stadfæster, ændrer/ophæver og hjemviser.

Figur 1 Antal realitetsbehandlede sager fordelt på sagsudfald 2015-19.png

Omgjorte sager

Vi har i 2019 omgjort 32,5 pct. af de realitetsbehandlede sager. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, som er enten ændret, ophævet eller hjemvist ud af det totale antal realitetsbehandlede afgørelser. Af dem har vi ændret eller ophævet 14,2 pct. af sagerne og hjemvist 18,3 pct. Det er en stigning i forhold til 2018, hvor vi omgjorde 30,5 pct. af de realitetsbehandlede sager. 

Sagsbehandlingstiden ved Ankestyrelsen
Vores sagsbehandlingstid for ankesager på det kommunale område er faldet fra gennemsnitligt 147 dage i 2018 til 126 dage i 2019. Det svarer til et fald på tre uger fra 21 uger til 18 uger i 2019. Udviklingen i vores sagsbehandlingstig fra 2015 til 2019 fremgår af figur 2.

 Figur 2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2015-2019 (opgjort i dage).png

 Fodnote til figur 2: Fra 1. januar 2019 er sagsbehandlingstiden på genoptagede sager beregnet fra den dato, hvor vi genoptager en sag. Tidligere blev genoptagede sager beregnet fra datoen for den oprindelige sag. 

Årsagerne til vores hurtigere sagsbehandling er blandt andet, at Ankestyrelsen har fået tilført økonomiske midler til ansættelse af flere sagsbehandlere, og at vi samtidig har indført mere effektive arbejdsgange. 

Har du lyst til at finde flere tal fra ankestatistikken?

Det gør du i statistikken om klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet her på hjemmesiden.

Link til statistikken 

Sidst opdateret 29.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring