Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 4, juli 2017

Læs om egenbetaling i midlertidige botilbud, forlænget ferie, glukosemåler, gentagne ressourceforløb, undersøgelse om sanktioner og løntilskudsjob.

Principper for kommunernes beregning af egenbetaling i midlertidige botilbud

Borgere i botilbud skal ikke betale mere end borgere i sammenlignelige lejeboliger. Kommunen skal sikre rimelighed og proportionalitet i forholdet mellem det midlertidige botilbud, og hvad borgeren selv betaler. 

Læs hele artiklen "Principper for kommunernes beregning af egenbetaling i midlertidige botilbud"

Forlænget ferie – hvad med ydelsen?

Ankestyrelsen får ofte spørgsmål fra kommunerne, når borgere med eller uden kommunens samtykke forlænger deres ferie med en periode uden ret til ydelse. 

Læs hele artiklen "Forlænget ferie – hvad med ydelsen?"

Hjælpemiddel eller behandlingsredskab?

Et nyt apparat til at måle glukoseniveauet hos diabetikere kan både være et hjælpemiddel og et behandlingsredskab. Det kræver en konkret vurdering og lægelige oplysninger at afgøre spørgsmålet.

Læs hele artiklen "Hjælpemiddel eller behandlingsredskab?"

Når borgeren har været igennem sit første ressourceforløb 

Reglerne for ressourceforløb kan være komplicerede, og det har blandt andet betydning, om borgeren er yngre eller ældre end 40 år. Denne artikel gennemgår regler og praksis i de situationer, hvor borgeren allerede har været igennem sit første ressourceforløb.

Læs hele artiklen "Når borgeren har været igennem sit første ressourceforløb"

Hver femte sag om sanktioner ville være blevet ændret

Kommunerne kan blive bedre til at undersøge, om borgere har en rimelig grund til ikke at møde op til et tilbud. Det er et af resultaterne i Ankestyrelsens tredje undersøgelse om kommunernes brug af sanktioner.

Læs hele artiklen "Hver femte sag om sanktioner ville være blevet ændret"

Personer i løntilskudsjob kan få supplerende hjælp

En person i løntilskudsjob kan få supplerende hjælp. Retten til tilskud gælder de fleste borgere, der får løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. For borgere i private job med løntilskud afhænger det af lønnens størrelse.

Læs hele artiklen "Personer i løntilskudsjob kan få supplerende hjælp"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring