Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2014

April måneds nyhedsbrev fortæller om tab af erhvervsevne, Ligebehandlingsnævnets afgørelser, kommunernes indsats over for unge kriminelle samt sager om virksomhedspraktik og løntilskud.

Hvordan fastsætter man tab af erhvervsevne når den, der har haft en arbejdsskade, rejser til udlandet?

Tre principafgørelser sikrer, at tab af erhvervsevne fastsættes uafhængigt af forskellen mellem det generelle lønniveau i Danmark og udlandet. Det gælder, uanset om skadelidte flytter til et land inden for eller uden for EU.

Læs hele artiklen om, hvordan man fastsætter tab af erhvervsevne, når den, der har haft en arbejdsskade, rejser til udlandet?

Har du ret til erstatning, når du kommer til skade under en uddannelse eller i et løntilskudsjob?

Her får du et overblik over de principafgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, som Ankestyrelsen har udsendt i slutningen af 2013. Afgørelserne handler bl.a. om personer, der kommer til skade under uddannelse, personer med en løs tilknytning til arbejdsmarkedet og personer, der kommer til skade i et løntilskudsjob.

Læs hele artiklen om ret til erstatning ved skade under uddannelse eller i løntilskudsjob.

Virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud – kommunerne skal blive bedre til at udfylde blanketterne

Ankestyrelsen har undersøgt 111 sager om virksomhedspraktik og løntilskud fra 12 kommuner. Undersøgelsen viser, at i hovedparten af sagerne har kommunerne truffet korrekte afgørelser. Men reglerne er ikke blevet fulgt i syv procent af sagerne, og i over en tredjedel af sagerne mangler oplysninger. Det gør, at Ankestyrelsen ikke kan vurdere, om reglerne er blevet fulgt.

Læs hele artiklen om virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud.

Kommunerne kan blive bedre til at styrke indsatsen over for unge kriminelle

I tre undersøgelser fra perioden 2010 til 2013 har Ankestyrelsen gennemgået og vurderet kommunernes opfølgning i 863 sager om børn og unge, der er mistænkt for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I halvdelen af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at kommunernes opfølgning har været i overensstemmelse med lovgivningen. I lidt under halvdelen af sagerne har kommunernes afgørelse således ikke fuldt ud været i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs hele artiklen om undersøgelsen af kommunernes indsats for kriminelle unge.


Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring