Gå til indhold

Artikel: Virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud – kommunerne skal blive bedre til at udfylde blanketterne

Ankestyrelsen har undersøgt 111 sager om virksomhedspraktik og løntilskud fra 12 kommuner. Undersøgelsen viser, at i hovedparten af sagerne har kommunerne truffet korrekte afgørelser. Men reglerne er ikke blevet fulgt i syv procent af sagerne, og i over en tredjedel af sagerne mangler oplysninger. Det gør, at Ankestyrelsen ikke kan vurdere, om reglerne er blevet fulgt.

Af fuldmægtige Lise Rasmussen og Anne-Grete Poulsen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2014.

I praksisundersøgelsen af de 111 sager har Ankestyrelsen vurderet, om rimelighedskravet er opfyldt ved etablering af virksomhedspraktik, og om reglerne om inddragelse af en medarbejderrepræsentant forud for etableringen er overholdt.

Ankestyrelsen har desuden undersøgt om rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er opfyldt ved ansættelse med løntilskud, samt om reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant forud for ansættelsen er overholdt.

Fokus på regler, der hindrer fortrængning

Undersøgelsen har haft fokus på de regler, der skal forhindre fortrængning af ordinært ansatte fra det offentlige og private arbejdsmarked. Det er derfor især overholdelsen af disse regler, der har haft betydning for, om sagen er vurderet materielt rigtig eller forkert.

Undersøgelsens hovedresultater

Undersøgelsens hovedresultater viser, at kommunerne i 58 procent af sagerne har overholdt alle de regler, der skal sikre, at der ved løntilskud eller virksomhedspraktik ikke sker en fortrængning af ordinært ansatte. Det vil sige regler om, at der skal være et rimeligt forhold mellem medarbejdere uden løntilskud, medarbejdere med tilskud og personer i virksomhedspraktik, og at der ved ansættelse i løntilskud er sket en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere i den konkrete virksomhed, samt at de ansatte er blevet hørt i forbindelse med løntilskud og virksomhedspraktik.

Reglerne er ikke overholdt i syv procent af de gennemgåede sager. De øvrige sager mangler så væsentlige oplysninger, at det ikke har været umuligt for Ankestyrelsen at afgøre, om kommunerne følger reglerne.

Ankestyrelsen anbefaler

De fleste af de undersøgte kommuner anvender Kommunernes Landsforenings blanketter. Undersøgelsen har vist, at der i de tilfælde, hvor kommunerne ikke har anvendt blanketterne, mangler mange væsentlige oplysninger.

Undersøgelsen har dog også vist, at kommunerne, selvom de anvender de relevante blanketter, i mange sager ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, om de relevante punkter er udfyldt, og om der er den nødvendige underskrift fra en medarbejderrepræsentant.

Ankestyrelsen anbefaler derfor, at kommunerne sørger for, at sagerne er tiltrækkeligt oplyst, og at der er de nødvendige underskrifter fra en medarbejderrepræsentant.

Ankestyrelsen kommer i undersøgelsen også med flere forslag til, hvordan blanketterne til virksomhedspraktik og løntilskud kan gøres bedre.

Læs praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud.

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring