Gå til indhold

Temamødenotat om tilbagebetaling efter aktivlovens § 91, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 fra marts 2022.pdf

Sidst opdateret 27.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring