Gå til indhold

Nye principmeddelelser

Få her en oversigt over de nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen i 2019.

51-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - redning af menneskeliv 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 10-18, U-10-08, 182-12 og U-16-00. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Alt arbejde for en arbejdsgiver er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

Læs principmeddelelse 51-19 

52-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden på arbejdssted – spisning 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 183-12, 249-10 og 250-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Tilskadekomne bærer selv risikoen for tandskader opstået i forbindelse med spisning i arbejdstiden, også når spisningen er en del af arbejdet. Ved spisning forstås indtagelse af et måltid eller et mellemmåltid. 

Læs principmeddelelse 52-19
 

53-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden uden for arbejdssted - færden på arbejdssted - til og fra arbejde 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 35-14 og U-13-01 og U-11-00. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Ulykker, der sker under transport til og fra arbejde, er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Færden på offentlig vej eller gade sker derfor som udgangspunkt på egen og ikke arbejdsgiverens risiko. 

Læs principmeddelelse 53-19
 

54-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden uden for arbejdssted - til og fra arbejde - arbejdsgivers interesse 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af U-6-02 og U-43-01. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Det er arbejdsskadelovens udgangspunkt, at en tilskadekomst, der indtræffer på vej til og fra arbejde, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da en sådan skade ikke antages at skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. 

Læs principmeddelelse 54-19
 

55-19 om arbejdsskade - personskreds og arbejdets forhold - antaget til arbejde 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 181-12, 72-11, U-8-08 og U-30-03. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Et medlem af en forening er ikke omfattet af lovens personkreds, når vedkommende udfører frivilligt arbejde, som ikke ligger udover, hvad der kan forventes af medlemmet som led i foreningens virke, og hvad der kan betragtes som almindelig deltagelse i foreningsarbejde. 

Læs principmeddelelse 55-19
 

56-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden uden for arbejdssted - udstationeret i Danmark - udsendt-udstationeret i udlandet 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 34-14 og U-8-02. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Læs principmeddelelse 56-19
 

57-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - antaget til arbejde - håndsrækning – familiemedlem 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 90-16 og 244-09, 231-09 og 232-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Ganske kortvarige og måske tilfældige tjenester – håndsrækninger – vil kunne være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Der skal være tale om et antagelsesforhold, for at en person er omfattet af loven. Der er ikke krav om, at et antagelsesforhold skal have haft en vis varighed, eller at arbejdet skal være lønnet. Håndsrækninger kan både ske inden for erhverv eller i privat regi. 

Læs principmeddelelse 57-19
 

58-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - firmasport - afgrænsning mellem arbejde og fritid 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 203-11, 204-11 og 205-11. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

En skade, der opstår under en sportsaktivitet, som ikke er en del af de normale arbejdsopgaver, kan være i en gråzone mellem arbejde og fritid. For at belyse, hvilke elementer der indgår i vurderingen, har Ankestyrelsen behandlet tre sager om skader, som indtræder i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i forskellige sports- og motionsaktiviteter, hvor arbejdsgiveren i større eller mindre omfang har været involveret. 

Læs principmeddelelse 58-19
 

59-19 om anbragte børn - samvær - afbrydelse af kontakten - børn og unge-udvalgets kompetence - digital kommunikation 

Anbragte børn har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk. Når der er behov for det, skal kommunen træffe afgørelse om de nærmere vilkår for samværet og kontakten. 

Læs principmeddelelse 59-19
 

60-19 om arbejdsskade - ulykke - hændelse/påvirkning – årsagssammenhæng 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 26-09 og 27-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Vurderingen af, om der er tale om en ulykke, må foretages ud fra en samlet vurdering af alle tre momenter i ulykkesbegrebet (personskade, hændelse/påvirkning og årsagssammenhæng). Dette stiller særlige krav til oplysningsgrundlaget i forhold til, hvilket faktum, der skal lægges til grund og prøves. 

Læs principmeddelelse 60-19 

61-19 om arbejdsskade - ulykke - hændelse/påvirkning - forudbestående sygdom – årsagssammenhæng 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 1-09 og 2-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

En påvist forværring af en forudbestående sygdom kan anerkendes som en ulykke, hvis forværringen er forårsaget af en hændelse eller påvirkning inden for 5 dage. Vurderingen skal foretages ud fra en samlet vurdering af alle tre momenter i ulykkesbegrebet (personskade, hændelse/påvirkning og årsagssammenhæng). 

Læs principmeddelelse 61-19
 

62-19 om arbejdsskade - anmeldelsesfrist - rettidig anmeldelse – selvforsikret 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 218-09 og 219-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

En anmeldelse til en selvforsikret offentlig myndighed er rettidig, når arbejdsgiver eller en repræsentant for denne inden for 1-års fristen er blevet orienteret om hændelsen. 

Læs principmeddelelse 62-19
 

63-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - kræft - radaranlæg - ioniserende stråling 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af U-8-05 og U-9-05. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Hudkræft og myelodysplasi efter udsættelse for ioniserende stråling er ikke omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme. Hverken 5 ½ års påvirkning for en radartekniker eller 3 ½ års påvirkning for en radaroperatør var nok til at forelægge sygdommen for Erhvervssygdomsudvalget. 

Læs principmeddelelse 63-19
 

64-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - slidgigt i tommelrodled 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 187-10, 188-10 og 189-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Slidgigt i tommelrodled er ikke omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme. Der er som udgangspunkt ikke grundlag for at forelægge denne sygdom for Erhvervssygdomsudvalget. Bortset fra følger af tommelrodledsskred samt brud, som involverer rodleddet/basis af mellemhåndsknoglen alternativt den tilstødende håndrodsknogle, er der efter en lægelig vurdering ingen kendte disponerende faktorer for udvikling af tommelrodledsslidgigt. 

Læs principmeddelelse 64-19
 

65-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - passiv rygning - lungekræft 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 234-09 og 235-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Lungekræft som følge af passiv rygning er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, men efter medicinsk dokumentation skal der være tale om en massiv daglig påvirkning for passiv rygning gennem mange år. 

Læs principmeddelelse 65-19
 

66-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør – kræft 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 237-09 og 238-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Arbejdet som frisør kan være årsag til blærekræft, men der er ikke dokumentation for, at det er årsag til andre kræftformer. Det viser en rapport fra Kræftens Bekæmpelse fra december 2008. Den viser også, at ingen af de stoffer, som er almindeligt anvendt inden for frisørfaget, er sat i forbindelse med udvikling af brystkræft eller lymfekræft. 

Læs principmeddelelse 66-19
 

67-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tandklinikassistenter – kviksølv 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 150-10, 151-10, 152-10 og 153-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Efter fortegnelsen over erhvervssygdomme er det muligt at få anerkendt hjerneskade/demens eller skader på nyrerne som følge af påvirkning for kviksølv. Endvidere er det muligt at få anerkendt eksem efter påvirkning for kviksølv. 

Læs principmeddelelse 67-19
 

68-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tennisalbue - golfalbue – rengøringsarbejde 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 147-09, 148-09 og 149-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Tennisalbue og golfalbue efter beskæftigelse med rengøringsarbejde kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdommes punkter C. 4.1. og C. 4.2. Ved vurderingen skal det indgå, om der har været tale om kraftfulde arbejdsbevægelser i kombination med statisk arbejde, akavede stillinger eller repetitive arbejdsbevægelser og/eller i kombination med en vurdering af håndens eller armens stilling ved belastningen. 

Læs principmeddelelse 68-19
 

69-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - slidgigt i begge hofteled - EF-forordning 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 199-11, 200-11 og 201-11. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Slidgigt i begge hofteled som erhvervssygdom kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdomme. 

Læs principmeddelelse 69-19
 

70-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - arm og skulder – rengøringsarbejde 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 150-09, 152-09 og 153-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Skuldersygdomme (rotator cuff, supraspinatus tendinit og bicepstendinit) efter beskæftigelse med rengøringsarbejde kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdommes punkter C. 5.1 og C. 5.2. 

Læs principmeddelelse 70-19
 

71-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - karpaltunnelsyndrom – rengøringsarbejde 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 154-09, 155-09 og 156-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Karpaltunnelsyndrom efter beskæftigelse med rengøringsarbejde kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdommes punkt C. 2.b. 

Læs principmeddelelse 71-19
 

72-19 om sygedagpenge - ferie - ny sygeperiode - beskæftigelseskrav – tidsbegrænsning 

Principmeddelelsen er en omskrivning af 28-18. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Sygemeldte kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet. Hvis ferien ikke er aftalt med kommunen, betragtes afholdelse af ferie som en raskmelding og efterfølgende sygefravær som en ny sygemelding. 

Læs principmeddelelse 72-19
 

73-19 om arbejdsskade - arbejdets forhold - færden på arbejdssted - privat handling – rygepause 

Arbejdsgiveren bærer som udgangspunkt risikoen for skader, der sker under ophold på arbejdspladsen i arbejdstiden. De ansatte er således omfattet af arbejdsskadeloven under almindelig færden i forbindelse med en arbejdsdag, herunder færden under pauser. 

Skader, der sker i forbindelse med private handlinger, vil derimod ikke være omfattet af loven, uanset om skaden sker på arbejdspladsen inden for arbejdstiden. 

Læs principmeddelelse 73-19
 

74-19 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse – fleksjob 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 247-10 og 248-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Selv om tilskadekomne efter ophør af fleksjob overgår til ledighedsydelse, mister tilskadekomne ikke retten til midlertidig erstatning efter de særlige regler om fastsættelse af tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob. 

Læs principmeddelelse 74-19
 

75-19 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende-mellemkommende 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 166-11 og 167-11. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Tilskadekomne har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis tilskadekomne udelukkende på grund af en konkurrerende sygdom midlertidigt eller varigt bliver forhindret i at vende tilbage til arbejdsmarkedet, før arbejdsskaden har manifesteret sig i et sikkert erhvervsevnetab. Tilskadekomne skal dokumentere erhvervsevnetabet og bærer risikoen for, at dette ikke kan lade sig gøre, når det ikke er muligt at adskille arbejdsskadens følger fra følgerne af en konkurrerende sygdom. 

Læs principmeddelelse 75-19 
 

76-19 om børn og unge-udvalget - foreløbige afgørelser - godkendelse inden 7 dage - skriftlig meddelelse inden 24 timer - formandens habilitet 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af principmeddelelserne C-1-99 og C-44-00. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Formanden for børn og unge-udvalget kan træffe foreløbige afgørelser om de samme forhold, som børn og unge-udvalget, hvis afgørelsen af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Læs principmeddelelse 76-19
 

77-19 om anbringelse - overgreb – forældremyndighedsindehaveren 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af Ankestyrelsens principmeddelelser 56-06, 143-09 og 237-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Hvis der er en åbenbar risiko for, at et barns eller en ungs sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af et eller flere forhold, der er nævnt i serviceloven, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke. Det desuden et krav, at der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Læs principmeddelelse 77-19 
 

78-19 om rehabiliteringsteam - førtidspension - fleksjob - ressourceforløb - møde - borgers deltagelse - udeblivelse - partsrepræsentant – garantiforskrift 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 22-14, 79-14, 8-15 og 65-15. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Læs principmeddelelse 78-19
 

79-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - ansøgningstidspunkt - ingen formkrav - bevillingstidspunkt - udnyttelse af arbejdsmuligheder - rådighed - vejledning - tilmelding til jobcentret - personligt fremmøde 

Hvis en person, der søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, ikke stiller sig til rådighed for arbejde eller uddannelse, kan kommunen give afslag på hjælp. Hvis ansøgeren først stiller sig til rådighed efter udløbet af en frist, som kommunen har givet, kan kommunen bevilge hjælpen fra den dag, hvor ansøgeren har stillet sig til rådighed.

Læs principmeddelelse 79-19
 

80-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - 225-timersreglen - begrænset arbejdsevne - sygdom - fødsel – barsel 

Det er en betingelse for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ud over sammenlagt 1 år inden for 3 år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder. 

Læs principmeddelelse 80-19
 

81-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - social begivenhed - midlertidig forsørgelse - fængsling - arbejde – formue 

Det er en betingelse for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, at disse ændringer bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. 

Læs principmeddelelse 81-19 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring