Gå til indhold

Anbringelser uden samtykke – Kommunernes praksis og perspektiver på stigningen

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet uden samtykke. Rapporten belyser blandt andet forløbet op til anbringelser uden samtykke, og hvad der har betydning for, om forældrene giver deres samtykke.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet. Baggrunden for undersøgelsen er, at antallet og andelen af anbringelser uden samtykke har været stigende gennem en årrække til trods for, at antallet af anbringelser uden for hjemmet i Danmark generelt er faldet. 

Undersøgelsen belyser:

  • Hvornår og hvorfor kommunerne bruger mulighederne for at anbringe børn uden samtykke
  • Hvad der sker forud for, at et barn anbringes uden samtykke
  • Hvad der har betydning for, at forældre vælger ikke at give deres samtykke til anbringelse. 

Rapporten er baseret på interview med ledere og medarbejdere i kommuner og forældre, hvis børn er blevet anbragt uden for hjemmet uden samtykke.

Hent rapporten 

I forbindelse med Ankestyrelsens undersøgelse udgiver Social- og Indenrigsministeriet en velfærdspolitisk analyse om anbringelser uden samtykke. På baggrund af registerdata beskriver analysen blandt andet kommunale forskelle i anbringelser uden samtykke og karakteristika ved børn og unge, der er anbragt uden samtykke. Du kan finde den velfærdspolitiske analyse på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. 

I en kommende undersøgelse ser Ankestyrelsen desuden nærmere på anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen vil belyse nogle af de særlige forhold og problemstillinger, der kan knytte sig til den specifikke målgruppe. Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring