Gå til indhold

Ny udtalelsesdatabase for det kommunale og regionale tilsyn

I dag går Ankestyrelsen i luften med en ny udtalelsesdatabase for det kommunale og regionale tilsyn. Databasen indeholder tilsynsudtalelser tilbage fra 2007 og byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder.

Det kommunale og regionale tilsyn behandler forskellige typer sager. Tilsynet udtaler sig vejledende i nogle af sagerne.

I vores nye udtalelsesdatabase for det kommunale og regionale tilsyn kan du finde udtalelserne. Det kan eksempelvis være udtalelser om offentlighedsloven, kommunalret og sektorlovgivningen.

Nye søgemuligheder

Udtalelserne i databasen er fordelt på en række overordnede emner, som man kan søge på. Det kan eksempelvis være ”Kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten” eller ”Inhabilitet”. Man kan også søge udtalelser fra en bestemt periode.

Som noget nyt – i forhold til den tidligere database – vil det også være muligt at søge på en lang række stikord, ligesom man kan lave en fritekstsøgning, som søger ned i de enkelte udtalelser. Det giver mulighed for præcise søgninger og gør det lettere for vores brugere at finde relevante udtalelser.

Desuden er der til hver enkelt udtalelse en titel og et resumé, så det er muligt hurtigt at få et overblik over, hvad sagen handler om. Og det er også markeret, hvis den enkelte udtalelse er udgået og hvorfor.

Du finder den nye database her 

Om det kommunale og regionale tilsyn

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Lovgivningen kan være forvaltningsloven, offentlighedsloven, kommunestyrelsesloven og regionsloven. Ankestyrelsens tilsyn omfatter desuden kommunernes overholdelse af sektorlovgivningen, eksempelvis miljø- og planlovgivningen og social- og beskæftigelseslovgivningen.

Mere om tilsynet 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring