Gå til indhold

Ny principafgørelse om sygedagpenge og ferie

Principafgørelse 31-19.

Principafgørelsen fastslår, at alle sygemeldte borgere kan aftale ferie med kommunen. Det er ikke en betingelse, at der er optjent ret til ferie efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller overenskomst.

Ferie skal altid aftales med kommunen og afholdelse af ferien må ikke være uforenlig med sygedagpengeforløbet. Aftale om ferie kan indgås, når ferien ligger inden for de rammer, der er angivet i ferieloven.

Læs hele principafgørelse 31-19 her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring