Gå til indhold

Ankestyrelsen rejser ikke tilsynssag over for Aarhus Kommune

På baggrund af en henvendelse fra foreningen LEV om borgernes ret til ledsagelse efter servicelovens § 97, bad Ankestyrelsen den 25. august 2019 Aarhus Kommune om en redegørelse for kommunens administration af ledsageordningen.

Redegørelsen skulle bruges til at vurdere, om der var anledning til at rejse en tilsynssag.

Kommunen har nu redegjort for sin administration af ledsageordningen.

Kommunens redegørelse indeholder ikke oplysninger, som giver anledning til at antage, at kommunen har en ulovlig praksis på området.

Derfor finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring