Gå til indhold

Ankestyrelsen har gennemgået 98 sager om afslag på seniorførtidspension

Ankestyrelsen har gennemgået alle sager, hvor vi har stadfæstet kommunens afslag på seniorførtidspension siden reglernes ikrafttræden 1. januar 2014.

Det skyldes, at Ankestyrelsen i principafgørelse 12-19 har slået fast, at kommunen ikke kan give afslag på seniorførtidspension, hvis borgeren kun har en arbejdsevne svarende til et lille fleksjob.

Vi har ønsket at sikre os, at de afgørelser om seniorførtidspension, som vi tidligere har truffet, er i overensstemmelse med den praksis, der nu er meldt ud. Derfor har vi gennemgået alle sager, hvor vi har stadfæstet kommunens afslag på seniorførtidspension.

Resultatet af gennemgangen

Vi har vurderet, at to ud af de 98 sager er forkerte i forhold til principafgørelse 12-19, og sagerne er derfor genoptaget.

Den ene sag vedrører en borger, som kunne arbejde 6 timer om ugen med en effektivitet på 50 procent.

I den anden sag kunne borgeren arbejde 6 timer om ugen, og lægelige oplysninger, som borgeren efterfølgende har indsendt, bekræfter, at der ikke var flere behandlingsmuligheder.

Læs principafgørelse 12-19

Tabel: Ankestyrelsens klagesager efter § 17, stk. 3, i lov om social pension fordelt på afgørelsesudfald

Afgørelsesdato (År)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Sagsudfald

Antal afgjorte ankesager

Antal afgjorte ankesager

Antal afgjorte ankesager

Antal afgjorte ankesager

Antal afgjorte ankesager

Antal afgjorte ankesager

Hjemvisning

0

2

2

6

5

1

Stadfæstelse

4

43

21

19

10

1

Ændring

1

9

8

9

4

0

Total

5

54

31

34

19

2

Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Note: Tabellen vedrører realitetsbehandlede sager i Ankestyrelsen.

Note: 2019-tallet indeholder sager afgjort til og med den 22. februar 2019.


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring